Tap to unmute

ҚАЗАҚША ЖАҢА ӘНДЕР 2023 | КАЗАХСКИЕ ПЕСНИ 2023 | МУЗЫКА КАЗАКША 2023

Бөлісу
Ендіру

Пікірлер • 77

 • Камшат Алдашева
  Камшат Алдашева 3 күн бұрын +1

  Кушти олендер керемет.
  Рахмет 😍

 • Sun shine
  Sun shine 29 күн бұрын +8

  арине оз динин,оз тилине не жетсин,Казагым аман болшы жандарым сол,

  • Jasulan S.
   Jasulan S. 16 күн бұрын

   Кыздар рахмет

 • Saltanat Usipbaeva
  Saltanat Usipbaeva Ай бұрын +7

  Жаксы Андер екен баскаларынан озгеге🔥🔥

 • Жадыра Каригуловна

  Тамаша әндер❤️‍🔥

 • Sirlibek Bekaev
  Sirlibek Bekaev 13 күн бұрын +2

  Оо👍🏻😍🇰🇿💗🙏🏻

 • Сандина Омурзакова
  Сандина Омурзакова 8 күн бұрын +1

  Керемет рахмет

 • Айгерім Амангелді
  Айгерім Амангелді 10 күн бұрын +2

  Керемет әндер

 • Кадиша Сейдахметова
  Кадиша Сейдахметова 29 күн бұрын +8

  Кушти гой ан

 • Бекзат Ергалиев
  Бекзат Ергалиев 18 күн бұрын +4

  Таза нақ нақ анық тұнық тамаша ұні жүрекке жеткізіп орындадыңдар Рақмет Баріңеее

 • Айгерiм Байгалиева
  Айгерiм Байгалиева 11 күн бұрын +2

  Супер

 • Нургуль Шарипов
  Нургуль Шарипов Ай бұрын +5

  күшті әндер, 💖💖

 • Аяулым Оспан
  Аяулым Оспан Ай бұрын +9

  Бари бир өлеңдерди коя береди. Сиздики кушти екен ерекше баскалардан ерекше топ жардыныз. Унады маған

  • jandos Samsung
   jandos Samsung 22 күн бұрын

   Й4

  • Аяулым Оспан
   Аяулым Оспан Ай бұрын

   @Аскар Сарсенбаев мен ол кездің андеры туралы ештеңе айткан жокпын. И мен өз ойымды жаздым казыргы жастар деп озынше 50-60 жыл омыр сүрген адам кусап ангиме айтпанызшы. Унаса барып озиниз тыңдаңыз на мои адрес не надо писать свои коментария🙄

  • Аскар Сарсенбаев
   Аскар Сарсенбаев Ай бұрын +1

   Қазіргі жастарға үнаидығои өмірі қысқа баиансыз сандырақ былшыл сөздерді аита беретін болдығои Шіркін ескі өлеңдер 50-60жыл болсада есте
   н шықпаиды тағы қаи қазақ болсада аитып кете береді Қазіргі өлеңдерді басқа үлттардың алдында тыңдауға ұиаласың масқарашылыққои

 • kazna kurbasheva
  kazna kurbasheva Ай бұрын +6

  Керемет

 • music AST
  music AST Ай бұрын +11

  *қазақтың әндері бітпесін жаңарып көбее берсін*

 • Гулсим Дильманова

  Маган унады

 • Нарби Жылкыбаев
  Нарби Жылкыбаев Ай бұрын +3

  Андердин атын бирге жазганда керемет болар еди

 • Нурсулу Раймкуловна
  Нурсулу Раймкуловна 26 күн бұрын +1

  Керемет кым атып жатыр атын жау керекой

 • Aiwa
  Aiwa Ай бұрын +3

  Керемет андер екен

 • Gans Gilderman
  Gans Gilderman 26 күн бұрын +1

  Қазіргі әндерге жыным ұстайт

 • Гулсара Кожахметова

  Керемет олендер

 • Халбай Абылкасов
  Халбай Абылкасов 17 күн бұрын

  Күшті әндер екен

 • Asian King
  Asian King Ай бұрын +3

  Еркекше айтканда олендерин онша емес

 • ganishock_geo
  ganishock_geo 6 күн бұрын

  Здесь есть музыка 🎶 қазақша әндер kzclip.org/video/UqP7mIfm6HI/бейне.html

 • Айжан Жумахан
  Айжан Жумахан 25 күн бұрын +1

  Карамадын билмедин деген оленин аты калай

 • Aisa Kobesinova
  Aisa Kobesinova Ай бұрын +2

  Айша +Би ÷би

 • Сымбат
  Сымбат Ай бұрын +2

  ❤❤❤

 • Жанар
  Жанар 16 күн бұрын

  Екінші әннің аты қандай?

 • Meiirim Tokhtarbek
  Meiirim Tokhtarbek 5 күн бұрын

  Зор

 • Рауза
  Рауза Ай бұрын +3

  😀дэбһээһъ ө

 • Айганша Нысанбаева

  гнүгүгғүүгггүгғүүүүүүғүүггүгүүгұұүггүғүгүгүғғүүұүнүұүнгұгүғүүүүғүұғұғгүнггүгұүгүгүғүгшғүгүнгүүүнүгнггүггүгнүғүгнгүүғүүгүгггғгүүшгггнгғгғғгггннгггггүгүгггүүнүүүгггғгеүггнүгггүнүггүүгнүгүүнггүнүгұгүггүгггүгүгнгүггггүнүнггүғнгщүщгұнүнгүүүгнғүгүнғгүүүүгғгүгүұғгггшүггүнгггүүгүгүгүүғгнүгғгггггүггггүүгнүүггүүүүүүүггүгщғүүггүүңғүғүүұғшеггнүнүғгүннғұгүнггүүғүүүүшнүгггшгғгғүггнүүгғүнүнггүгүүүүүгүғггггггүнггнгүгнггггггггннүнүғггғггггүгггүгггүүүүгггғүгғүғүггғггггүшгүүүнггүгггггүүнгұгүггүшүшнгүғгүгггггггүшггггүггггггүгүгүүнүгггшгүшғғүнггггггшұнүггүггнггегғгнггггүгншгғнггнгшнүггнгнншгггғүүггүгзгшгүгүүгггшгнгүгғұнғещгггнүғггггғұнғнүншннгүгғүүггүгггғғггұғғгүұүүггүғүңңгүүғғғүггұшғұңүғғүғүүүнгүғүүғнүғгүгүғгншүқгүүгұүггггщүшгүүүүүгүгггғггггұүғггггггүғггүнғшүөггғұүүғүұгүгғғғүүғңүүнүғғүүүүүүгүүнүгқгшггүгүңғггғғггғгғннннүннғғғгүүнүгүғгүггнүүнгүүгүгүғгшггшгүғүгггүүшүгнггұггүгшғүшгггғүгғүшгғғғүғүгүғғүгнггнүгүшғггұүшгғшғғғғүгнгүүшүүгүүгүүөғүүғнңғқгүұүгүгғүгггұүүұгнүнгггггғгнүүгггггггнггшүғгггүггүғггүннғгггүнгүүүшүғүүгүүгғнггшүғнүшгггғгнүүггүүнүгнүшүұүннгғүүүғүүггүнггүгүүзүғүүүғгшғшггғұггүггғггүггүғұқүнүггггггғггүүүүгүұгүгүүгүғүүүүнүғгөггүүшнгггғгңүғүүүггүгүғггғнгұщгүғггүгүггшғғүгғгғшгүңшнгқүнүүнгүгггүғүүүгүгщншггүүүггшғғғшүүүүүғұүүгүүүғгггүнгггнүүгншұгггггүгщнгұншгүншғггғүғнүүүүғүүүүшғүүүғғүғ

 • Камшат Байтанова

  Жақсы екен.

 • Онайбек Жаманбаев
  Онайбек Жаманбаев 15 күн бұрын

  Елнұр наурызбек әні

 • Togzhan Sauytbekov
  Togzhan Sauytbekov Ай бұрын +3

  Жақсы. Екен

 • Сабит Сартаев
  Сабит Сартаев 26 күн бұрын +1

  Мына қатын еркекке зәрү қатынғой

 • Kumusai Mix
  Kumusai Mix 3 күн бұрын +1

  әдеми ән

 • Ансат Молданазаров

  Акыргы Анди Ким айткан 2 оленди Ким айткан

 • шапочка
  шапочка 16 күн бұрын

  Привет

 • Алтын Турдуш
  Алтын Турдуш Ай бұрын +2

  мәәәә

 • Самал Есенбекова

  Жақсы 👌 көреді

 • Еркебулан Бекишев

  Казыр орыстың андери модыдан калды озимиздин Казактын анине жетпейді

  • Dinara Ishanhan
   Dinara Ishanhan 25 күн бұрын

   ​@Anna Jol о

  • Самат Сыпабеков
   Самат Сыпабеков 28 күн бұрын

   @Anna Jol ол(

  • Sun shine
   Sun shine 29 күн бұрын +1

   казагым журегим сол

  • Қазақ
   Қазақ 29 күн бұрын +1

   💪💪💪

  • Салтанат Мубарак
   Салтанат Мубарак Ай бұрын +2

   Статистика бойынша бізде әлі бар екен тыңдайтындар. Өзбекстан мен Қырғызстанда жоқ екен. Бірақ осыдан бес жыл бұрынғымен салыстырғанда әлдеқайда қазақтанып келеміз. 👍👍

 • Роза Сагадиева
  Роза Сагадиева Ай бұрын +2

  Жжхжжх

 • Гулсим Дильманова

  Cyper

 • Шымырбай Байсеркеев

  Толқын толқын оригиналға жетпейді екен бәрібір

 • Айдана Мулдашева

  Қ

 • Gulnaz Kungaraeva
  Gulnaz Kungaraeva Ай бұрын +3

  Керемет әндер

 • Bible Vote
  Bible Vote Ай бұрын +11

  Керемет

 • Aisha love♥️
  Aisha love♥️ 11 күн бұрын

  Супер

 • Жанар Камаладенова

  Керемет